Декември 2021
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Документация за участие

Заглавие Дата Файл
Том 1: Указания 2019-12-23 13:56:26 Изтеглете файл
Приложение №1.1 – Методика за оценка на офертите по обособени позиции №1, 2 и 3 2019-12-23 13:55:08 Изтеглете файл
Приложение №1.2 – Методика за оценка на офертите по обособена позициия №4 2019-12-23 13:54:00 Изтеглете файл
eЕЕДОП 2019-12-23 13:53:09 Изтеглете файл
Образци за обособена позиция №1 2019-12-23 13:49:10 Изтеглете файл
Образци за обособена позиция №2 2019-12-23 13:46:59 Изтеглете файл
Образци за обособена позиция №3 2019-12-23 13:46:06 Изтеглете файл
Образци за обособена позиция №4 2019-12-23 13:44:49 Изтеглете файл
Том 1А – Обща информация за проекта 2019-12-23 12:55:15 Изтеглете файл
Том 2.1 – Проект на договор за Обособена позиция №1 2019-12-23 12:53:59 Изтеглете файл
Том 2.2 – Проект на договор за Обособена позиция №2 2019-12-23 12:53:10 Изтеглете файл
Том 2.3 – Проект на договор за Обособена позиция №3 2019-12-23 12:52:22 Изтеглете файл
Том 2.4 – Проект на договор за Обособена позиция №4 2019-12-23 12:50:16 Изтеглете файл
Том 4 – Техническа спецификация - Общи изисквания на Възложителя 2019-12-23 12:49:15 Изтеглете файл
Том 5, Част 5.1 – Строителство и архитектура 2019-12-23 12:47:59 Изтеглете файл
Том 5, Част 5.2 – Строителство и архитектура 2019-12-23 12:47:03 Изтеглете файл
Том 5, Част 5.3 – Релсов път 2019-12-23 12:46:20 Изтеглете файл
Том 5, Част 5.4 – Електрически системи и инсталации 2019-12-23 12:45:44 Изтеглете файл
Том 5, Част 5.5 – Система за контрол и таксуване на пътниците 2019-12-23 12:44:01 Изтеглете файл
Том 5, Част 5.6 – Специализирани слаботокови и аудиовизуални системи 2019-12-23 12:43:11 Изтеглете файл
Том 5, Част 5.7 – Контактна мрежа 2019-12-23 12:42:20 Изтеглете файл
Том 5, Част 5.8 – Система за телекомуникационно управление на влаковото движение. Пътническа информационна система 2019-12-23 12:41:33 Изтеглете файл
Том 5, Част 5.9 – Транспортно-комуникационна система 2019-12-23 12:40:28 Изтеглете файл
Том 5, Част 5.10 – Интегрирана радио-комуникационна система 2019-12-23 12:39:39 Изтеглете файл
Том 5, Част 5.11 – SCADA система за централизиран контрол и управление на електрозахранването 2019-12-23 12:38:18 Изтеглете файл
Том 5, Част 5.12 – Система за Автоматични Перонни Преградни врати 2019-12-23 12:37:21 Изтеглете файл
Том 6 - Техническа спецификация - Изисквания на Възложителя за осигуряване на качеството 2019-12-23 12:34:54 Изтеглете файл
Том 7 – Обучение и съдействие при първоначална експлоатация и гаранционна поддръжка на системите за управление. Окомплектовка, спициални инструменти и тестово оборудване за системите за управление 2019-12-23 12:33:49 Изтеглете файл
Идеен проект: Инженерно-геоложки проучвания от края на МС III-5 до края на МС III-2 2019-12-23 12:27:58 Изтеглете файл
Идеен проект: Трасе и профил от МС III-5 до МС III-2 2019-12-23 12:26:17 Изтеглете файл
Идеен проект: Трасировъчен план на метростанциите и всички външни съоръжения от МС III-5 до МС III-2 2019-12-23 12:25:11 Изтеглете файл
Идеен проект: Геодезическа снимка от МС III-5 до МС III-2 2019-12-23 12:23:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Тунелни конструкции от топъл резерв до метростанция III-5 2019-12-23 12:20:36 Изтеглете файл
Идеен проект: Релсов път от МС III-5 до МС III-2 2019-12-23 12:13:41 Изтеглете файл
Идеен проект: ВиК - Тунелен участък от МС III-5 до МС III-2 2019-12-23 12:12:34 Изтеглете файл
Идеен проект: Контактна мрежа – конструктивни елементи, електрозахранване, електросекциониране 2019-12-23 12:11:10 Изтеглете файл
Идеен проект: Тунелна вентилация - МС 5-2 2019-12-23 12:10:02 Изтеглете файл
Идеен проект: План за безопасност и здраве - Участък от МС III-5 до МС III-2 2019-12-23 12:08:07 Изтеглете файл
Идеен проект: Реконструкция и преустройство на засегнатата инженерна инфраструктура - ВиК 2019-12-23 12:07:04 Изтеглете файл
Идеен проект: Преустройство на ел. снабдителната мрежа – Участък от МС III-2 до МС III-4 2019-12-23 12:06:05 Изтеглете файл
Идеен проект: Тролейбусна контактна мрежа – Преустройство - Участък от МС III-5 до МС III-2 2019-12-23 12:04:26 Изтеглете файл
Идеен проект: Улично осветление – Преустройство - Участък от МС III-5 до МС III-2 2019-12-23 12:03:26 Изтеглете файл
Идеен проект: Реконструкция и преустройство на засегната инженерна инфраструктура - Топлофикация 2019-12-23 12:02:03 Изтеглете файл
Идеен проект: Архитектура МС III-2 2019-12-23 12:00:54 Изтеглете файл
Идеен проект: Архитектура МС III-3 2019-12-23 11:59:54 Изтеглете файл
Идеен проект: Архитектура МС III-4 2019-12-23 11:58:46 Изтеглете файл
Идеен проект: Конструкции МС III-2 2019-12-23 11:56:08 Изтеглете файл
Идеен проект: Конструкции МС III-3 2019-12-23 11:54:19 Изтеглете файл
Идеен проект: Конструкции МС III-4 2019-12-23 11:52:41 Изтеглете файл
Идеен проект: ВиК – МС III-2 2019-12-23 11:51:40 Изтеглете файл
Идеен проект: ВиК – МС III-3 2019-12-23 11:50:47 Изтеглете файл
Идеен проект: ВиК – МС III-4 2019-12-23 11:49:09 Изтеглете файл
Идеен проект: МЕТРОСТАНЦИЯ III-2 - Електроснабдяване, ТПС 302, Инсталации НН и заземителна инсталация, Тунелни инсталации и кабелни носачи, Кабелни връзки 10 kV между ТПС 302 и ПС 303, Автоматика и телемеханика на ТПС 302 2019-12-23 11:46:37 Изтеглете файл
Идеен проект: МЕТРОСТАНЦИЯ III-3 - Електроснабдяване, ПС 303, Инсталации НН и заземителна иснталация, Тунелни инсталации и кабелни носачи, Кабелни връзки 10 kV между ПС 303 и ПС 304, Автоматика и телемеханика на ПС 303 2019-12-23 11:45:32 Изтеглете файл
Идеен проект: МЕТРОСТАНЦИЯ III-4 - Електроснабдяване, ПС 304, Инсталации НН и заземителна инсталация, Тунелни инсталации и кабелни носачи, Кабелни връзки 10 kV между ПС 304 и ТПС 305, Автоматика и телемеханика на ПС 304 2019-12-23 11:44:18 Изтеглете файл
Идеен проект: МЕТРОСТАНЦИЯ III-2 - Автоматика и телемеханика 2019-12-23 11:42:45 Изтеглете файл
Идеен проект: МЕТРОСТАНЦИЯ III-3 - Автоматика и телемеханика 2019-12-23 11:42:08 Изтеглете файл
Идеен проект: МЕТРОСТАНЦИЯ III-4 - Автоматика и телемеханика 2019-12-23 11:41:30 Изтеглете файл
Идеен проект: Станционни ОВК инсталации - МС III-2 2019-12-23 11:39:51 Изтеглете файл
Идеен проект: Станционни ОВК инсталации - МС III-3 2019-12-23 11:38:21 Изтеглете файл
Идеен проект: Станционни ОВК инсталации - МС III-4 2019-12-23 11:35:17 Изтеглете файл
Идеен проект: Комуникационни и аудиовизуални системи - МС III-2 2019-12-23 11:33:19 Изтеглете файл
Идеен проект: Комуникационни и аудиовизуални системи - МС III-3 2019-12-23 11:31:43 Изтеглете файл
Идеен проект: Комуникационни и аудиовизуални системи - МС III-4 2019-12-23 11:30:09 Изтеглете файл
Идеен проект: Контрол на достъпа и таксуване на пътници - МС III-2 2019-12-23 11:28:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Контрол на достъпа и таксуване на пътници - МС III-3 2019-12-23 11:27:08 Изтеглете файл
Идеен проект: Контрол на достъпа и таксуване на пътници - МС III-4 2019-12-23 11:26:21 Изтеглете файл
Идеен проект: Пожарна безопасност МС III-2 2019-12-23 11:24:01 Изтеглете файл
Идеен проект: Пожарна безопасност МС III-3 2019-12-23 11:23:09 Изтеглете файл
Идеен проект: Пожарна безопасност МС III-4 2019-12-23 11:21:29 Изтеглете файл
Идеен проект: Газоснабдяване - Участък: МС III-3 2019-12-23 11:19:59 Изтеглете файл
Идеен проект: Газоснабдяване - Участък: МС III-4 2019-12-23 11:17:14 Изтеглете файл
Идеен проект: МЕТРОСТАНЦИЯ III-3 - Външно ел. захранване на ПС 303 от градска подстанция „Подуяне“ 2019-12-23 11:15:49 Изтеглете файл
Идеен проект: Система за телекомуникационно управление на влаковото движение /СВТС/ - МЕТРОСТАНЦИИ III-2, III-3 и III-4 2019-12-23 11:14:44 Изтеглете файл
Идеен проект: Пътническа информационна система – МЕТРОСТАНЦИИ III-2, III-3 и III-4 2019-12-23 11:12:28 Изтеглете файл
Идеен проект: Tранспортно-комуникационна система – МЕТРОСТАНЦИИ III-2, III-3 и III-4 2019-12-23 11:11:16 Изтеглете файл
Идеен проект: Интегрирана радио-комуникационна система – МЕТРОСТАНЦИИ III-2, III-3 и III-4 2019-12-23 11:10:17 Изтеглете файл
Идеен проект: Система SCADA за диспечерско управление – МЕТРОСТАНЦИИ III-2, III-3 и III-4 2019-12-23 11:07:43 Изтеглете файл
Идеен проект: Система за автоматични перонни преградни врати /САППВ/ - МЕТРОСТАНЦИИ III-2, III-3 и III-4 2019-12-23 11:06:02 Изтеглете файл
Писмо на НАГ при СО, № САГ17-ГР00-986-/18/ от 14.05.2019 г. – относно Паркоустройство 2019-12-23 11:04:31 Изтеглете файл