Март 2021
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Документация за участие

Заглавие Дата Файл
Документация-указания 2019-09-17 11:17:27 Изтеглете файл
Приложение 1: Техническа спецификация за Обособена позиция №1 2019-09-17 11:16:39 Изтеглете файл
Приложение 2: Техническа спецификация за Обособена позиция №2 2019-09-17 11:15:39 Изтеглете файл
Приложение 3: Стандартен образец на ЕЕДОП 2019-09-17 11:14:58 Изтеглете файл
Приложение 4: Образци 2019-09-17 11:14:32 Изтеглете файл
Приложение 5: Проект на договор за обособена позиция №1 2019-09-17 11:13:52 Изтеглете файл
Приложение 6: Проект на договор за обособена позиция №2 2019-09-17 11:12:25 Изтеглете файл