Август 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

00423-2020-0003 Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на асансьори при метростанции от първи и трети метродиаметър и ескалатори при метростанции от трети метродиаметър, по обособени позиции

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на асансьори при метростанции от първи и трети метродиаметър и ескалатори при метростанции от трети метродиаметър, по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на асансьори при метростанции от първи метродиаметър /МС Софийски университет Св. Климент Охридски/ и трети метродиаметър-първи и втори етап-общо 70 /седемдесет/ броя;

Обособена позиция №2: Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на ескалатори при метростанции от трети метродиаметър-първи и втори етап- общо 93 /деветдесет и три/ броя.

Обявление

13.02.2020 10:30:17