Юли 2021
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Документация за участие

Заглавие Дата Файл
Документация - указания 2020-05-22 12:38:02 Изтеглете файл
Приложение 1: еЕЕДОП 2020-05-22 12:37:26 Изтеглете файл
Приложение 2: Образци 2020-05-22 12:36:48 Изтеглете файл
Приложение 3: Проект на договор 2020-05-22 12:34:42 Изтеглете файл
Приложение 4: Техническа спецификация 2020-05-22 12:33:33 Изтеглете файл
1.ТП - Част: Геодезия 2020-05-22 12:30:46 Изтеглете файл
2.ТП - Част: Конструктивна 2020-05-22 12:29:06 Изтеглете файл
3.ТП - Част: Пътни работи 2020-05-22 12:24:52 Изтеглете файл
4.ТП - Част: ВиК и отводняване на пътни платна 2020-05-22 12:20:24 Изтеглете файл
5.ТП - Част: Улично осветление 2020-05-22 12:16:02 Изтеглете файл
6.ТП - Част: Улично осветление - конструктивна 2020-05-22 12:13:11 Изтеглете файл
7.ТП - Част: Ел. захранване на светофарна уредба 2020-05-22 12:11:27 Изтеглете файл
8.ТП - Част: Транспортно-техническа и електро. Светофарна уредба бул. Монтевидео 2020-05-22 12:09:05 Изтеглете файл
9.ТП - Част: Организация на движението 2020-05-22 12:08:00 Изтеглете файл
10.ТП - Част: ПУСО 2020-05-22 12:06:25 Изтеглете файл
11.ТП - Част: План за безопасност и здраве 2020-05-22 12:05:18 Изтеглете файл
12.ТП - Част: Пожарна безопасност 2020-05-22 12:04:03 Изтеглете файл