Декември 2021
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

00423-2014-0016 Отпечатване и доставка на ценни образци за нуждите на Метрополитен ЕАД - ролкови хартиени карти за еднократно пътуване за метро на територията на Столична община

Обществената поръчка е за отпечатване и доставка на ценни образци - ролкови хартиени карти за еднократно пътуване с метро на територията на Столична община, продавани на касите и билетните автомати на метростанциите.

При изпълнение на поръчката следва да се спазват следните изисквания на възложителя:

1. Хартията, върху която се отпачатват ценните образци, да е с висока степен на защита, отговаряща на одобрените от възложителя Технически изисквания - Приложение №4 към документацията.

2. Отпечатваните хартиени карти да бъдат с качество, съответстващо на Техническите изисквания на Възложителяи приложените от участника образци и да позволяват безпроблемно издаване и таксуване от билетните автомати в метростанциите, доказано с експеримент.

3. При промяна на вида на ценните образци, посочен в Приложение 4 – Технически изисквания от настоящата документация, вследствие промяна на утвърдената цена на еднократна карта за метро, цената на отпечатване на същите се приравнява по размер на цената на образците, посочена в Ценовото предложение на участниците.

Изпълнението на обществената поръчка ще бъде възложена с договор, в който е фиксирана единичната цена за отпечатване и доставка на хартиени карти за еднократно пътуване с метро на територията на Столична община. Договорната цена подлежи на промяна единствено в случаите, предвидени в чл.43, ал.2 от ЗОП.

Обявление

01.01.1970 02:00:00