Февруари 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 

Документация за участие

Заглавие Дата Файл
Документация - указания към участниците 2015-01-13 14:09:00 Изтеглете файл
Приложение 1: Съдържание на офертата 2015-01-13 14:07:00 Изтеглете файл
Приложение 2: Образци 2015-01-13 14:06:00 Изтеглете файл
Ценово предложение за обособена позиция № 1 - образец 12.1 2015-01-13 14:04:00 Изтеглете файл
Ценово предложение за обособена позиция № 2 - образец 12.2 2015-01-13 14:03:00 Изтеглете файл
Ценово предложение за обособена позиция № 3 - образец 12.3 2015-01-13 14:01:00 Изтеглете файл
Приложение А към Ценово предложение образец 12.3 2015-01-13 13:59:00 Изтеглете файл
Приложение Б към Ценово предложение образец 12.3 2015-01-13 13:58:00 Изтеглете файл
Приложение В към Ценово предложение образец 12.3 2015-01-13 13:56:00 Изтеглете файл
Приложение 3: Проект на договор за обособена позиция № 1 2015-01-13 13:52:00 Изтеглете файл
Приложение 3: Проект на договор за обособена позиция № 2 2015-01-13 13:50:00 Изтеглете файл
Приложение 3: Проект на договор за обособена позиция № 3 2015-01-13 13:49:00 Изтеглете файл
Приложение 4: Одобрени от възложителя технически спецификации 2015-01-13 13:46:00 Изтеглете файл
Приложение 5: Методика за оценка на офертите 2015-01-13 13:44:00 Изтеглете файл