Декември 2021
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

00423-2015-0002 Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния, първи етап: Доставка на метровлакове и изпълнение на системи за управление

Поръчката е за доставка на 20 броя метровлака с дължина на влака 60м±2м за третата линия на метрото в София и проектиране, доставка и монтаж и функционални изпитания на следните системи, свързани с управлението на метровлаковете:

  • Система за телекомуникационно управление на влаковото движение (СВТС) по метролинията и депото - ниво на безопасност SIL4 (Safety Integrity Level), съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен) и ниво на автоматизация 3 GoA 3, съгласно стандарт IEC 62290 (или еквивалентен).

  • Транспортно-комуникационна система - ниво на безопасност SIL3 съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен) и стандарт EN 50159:2010 (или еквивалентен) за системи за съобщения, сигнализация и обработка на данни и съобщения, свързани със сигурността в предавателни системи.

  • Интегрирана радио-комуникационна система

  • SCADA система за централизиран контрол и управление на тяговото електрозахранване - ниво на безопасност SIL3, съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен).

  • Система за автоматични перонни преградни врати (САППВ)

  • Обучение и съдействие при първоначална експлоатация и гаранционна поддръжка. Окомплектовка, специални инструменти и тестово оборудване за подвижен състав и системи за управление.

Доставката на 20 метровлака и изброените системи, които трябва да се изпълнят са за първия етап от  Проекта за разширение на метрото в София, трета метролиния с трасе което обхваща подземния участък от км.4+950 до км.11+966,34. Общата дължина на участъка е 7016,34м. По трасето се предвиждат за изграждане 7 бр. метростанции.

Опция: Към обществената поръчка е предвидена възможност за доставката на допълнителни 10 метровлака и изброените системи, които са предвидени за  изпълнение на следващи етапи от  Проекта за разширение на метрото в София, трета метролиния с трасе което обхваща участъците от км 0+000 до км 4+950 и от км 11+966,34 до км 15+769,498 или част от тях. Общата дължина на участъците е 8 753,16м. По трасето се предвиждат за изграждане 9 бр. метростанции.

Горните работи ще бъдат изпълнени на база Договор с фиксирана обща цена.

Обявление

15.01.2015 10:42:29