Февруари 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 

Протоколи и доклади на комисиите

Заглавие Дата Файл
Заглавна страница на Протокол от работата на комисията 2015-08-21 11:35:00 Изтеглете файл
Протокол №2 2015-08-21 11:34:00 Изтеглете файл
Протокол №3 2015-08-21 11:34:00 Изтеглете файл
Приложение 1.1: Съдържание на офертата на участник №1 "СИМЕТРО София" 2015-08-21 11:32:00 Изтеглете файл
Приложение 1.2: Съдържание на офертата на участник №2 "CAF S.A." 2015-08-21 11:31:00 Изтеглете файл
Приложение 2:Покриване на минималните изисквания за технически възможности 2015-08-21 11:28:00 Изтеглете файл
Приложение 3: Покриване на минималните изисквания за проектантския екип 2015-08-21 11:25:00 Изтеглете файл
Приложение 4.1: Таблица за основните изисквания и параметри на подвижния състав на метрото от офертите на участниците 2015-08-21 11:23:00 Изтеглете файл
Приложение 4.2: Оценка на техническото предложение на участниците за метровлаковете 2015-08-21 11:22:00 Изтеглете файл
Приложение 5.1.1:Оценка по технически показатели за СВТС-система на "СИМЕТРО София" 2015-08-21 11:20:00 Изтеглете файл
Приложение 5.1.2: Оценка по технически показатели за СВТС-система на "CAF, S.A." 2015-08-21 11:10:00 Изтеглете файл
Приложение 5.2.1:Оценка по технически показатели за транспортно-комуникационна система на "СИМЕТРО София" 2015-08-21 11:07:00 Изтеглете файл
Приложение 5.2.2: Оценка по технически показатели за транспортно-комуникационна система на "CAF, S.A." 2015-08-21 11:06:00 Изтеглете файл
Приложение 5.3.1: Оценка по технически показатели за радио-комуникационна система на "СИМЕТРО София" 2015-08-21 11:05:00 Изтеглете файл
Приложение 5.3.2: Оценка по технически показатели за радио-комуникационна система на "CAF, S.A." 2015-08-21 11:03:00 Изтеглете файл
Приложение 5.4.1: Оценка по технически показатели за SCADA система на "СИМЕТРО София" 2015-08-21 11:02:00 Изтеглете файл
Приложение 5.4.2: Оценка по технически показатели за SCADA система на "CAF, S.A." 2015-08-21 11:00:00 Изтеглете файл
Приложение 5.5.1: Оценка по технически показатели на СААПВ на "СИМЕТРО София" 2015-08-21 10:59:00 Изтеглете файл
Приложение 5.5.2: Оценка по технически показатели на САППВ на "CAF,S.A. 2015-08-21 10:55:00 Изтеглете файл
Приложение 6:Резултати от оценката по техническите предложения на системите 2015-08-21 10:49:00 Изтеглете файл
Приложение 7: Оценка по технически показатели на предложенията за изпълнение на поръчката 2015-08-21 10:48:00 Изтеглете файл
Приложение 8:Оценка по показателя "Предлагана цена" 2015-08-21 10:47:00 Изтеглете файл
Приложение 9: Комплексна оценка на офертите 2015-08-21 10:45:00 Изтеглете файл
Протокол № 1 2015-07-06 10:59:00 Изтеглете файл