Декември 2021
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

00423-2015-0007 Подмяна на разпределителна уредба РУ 0,4 kV в ТПС 18 - депо Обеля

Обществената поръчка е за подмяна на разпределителната уредба, включваща предварително проучване, проектиране, демонтаж на старите и монтаж на нови съоръжения, въвеждане в експлоатация и адаптиране към съществуващата система за дистанционно управление и сигнализация, съгласно одобрено от възложителя Техническо задание - Приложение 4 към настоящата документация.

            Доставеното оборудване следва да бъде с характеристики, съответстващи на раздел IV. Технически изисквания към новото оборудване от Одобреното от възложителя Техническо задание и трябва да бъде придружено от протоколи за заводски рутинни изпитания и техническа документация за монтаж и експлоатация с превод на български език. Новата РУ-0,4 kV да бъде монтирана на мястото на демонтирата РУ +825 kV, съгласно Техническото задание на възложителя. Преди приемане на обекта в експлоатация следва да бъде проведено обучение на експлоатационния персонал, да бъдат направени функционални проби и 72-часови изпитания, да бъдат предоставени на експлоатационния персонал протоколи от пусковите изпитания и настройки на електрическите защити.

Извозването на демонтираните табла от изпълнителя е на предварително определено от възложителя място.

Обявление

09.07.2015 13:46:45