Декември 2021
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

00423-2015-0008 Доставка на резервни части за метровагони серии 81.717/14 и 81.740/41 и резервни части, измeрвателна апаратура, инструменти и оборудване за служба "АТДВ и СВ" за 2015 г. по обособени позиции

Обществената поръчка е за доставка на резервни части за метровагони серии 81.717/14 и 81.740/41 и резервни части, измервателна апаратура, инструменти и оборудване на служба "АТДВ и СВ", необходими за поддръжка на метровлаковете и съоръженията на метрото в добро техническо състояние и са гаранция за сигурността и безаварийната му работа.

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции:

Обособена позиция №1:  Доставка на резервни части за метровагони серии 81.717/14 и 81.740/41 за 2015 г.

Обособена позиция№2: Доставка на резервни части, измервателна апаратура, инструменти и оборудване на служба "АТДВ и СВ" за 2015 г.

Участниците могат да участват за всяка "обособена позиция" поотделно, като могат да подават оферта за една или за двете обособени позиции .

Срокът за изпълнение на договора за всяка обособена позиция е 9 (девет) месеца, считано от датата на сключване на договора за обществената поръчка.

Обявление

15.07.2015 12:01:00