Декември 2021
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

00423-2015-0009 Доставка на резервни части, материали, измервателна апаратура, инструменти и машини за служби Електроснабдяване, Електромеханика и ЖП и ИС за 2015 г. по обособени позиции

Обществената поръчка е за доставка на резервни части, материали, измервателна апаратура, инструменти и машини за службите "Електроснабдяване", "Електромеханика" и "ЖП и ИС" за 2015 г., необходими за поддържането на съоръженията на метрото в добро техническо състояние и са гаранция за сигурността и безаварийната му работа.

Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции:

Обособена позиция №1:  Доставка на резервни части, материали и измервателна апаратура за служба "Електроснабдяване";

Обособена позиция №2: Доставка на резервни части, материали и инструменти за служба "Електромеханика";

Обособена позиция №3: Доставка на резервни части и машини за служба "ЖП и ИС".

Доставката трябва да бъде в съответствие с одобрено от възложителя Техническо задание и Технически спецификации за съответната обособена позиция - Приложения 4, 5, 6 и 7 от документацията за участие.

Обявление

12.08.2015 14:11:44