Юли 2021
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Променена документация

Заглавие Дата Файл
Том 1: Указания към участниците - променен 2016-04-05 10:11:00 Изтеглете файл
Том 1: Приложение 1 - Съдържание на офертата 2016-04-05 10:10:00 Изтеглете файл
Том 1: Приложение 2 - Образци 2016-04-05 10:09:00 Изтеглете файл
Том 1А: Обща информация за проекта - променен 2016-04-05 10:07:00 Изтеглете файл
Том 2: Проект на договор 2016-04-05 10:06:00 Изтеглете файл
Том 3: Ценова оферта 2016-04-05 10:04:00 Изтеглете файл
Том 4А: Изисквания на Възложителя. Общи изисквания 2016-04-05 09:59:00 Изтеглете файл
Том 4Б: Изисквания на Възложителя. Функционални изисквания 2016-04-05 09:57:00 Изтеглете файл
Том 5: Технически спецификации. Част 5.1: Архитектура и строителство 2016-04-05 09:56:00 Изтеглете файл
Том 5: Технически спецификации. Част 5.2: Архитектура и строителство 2016-04-05 09:55:00 Изтеглете файл
Том 5: Технически спецификации. Част 5.3: Релсов път 2016-04-05 09:54:00 Изтеглете файл
Том 5: Технически спецификации. Част 5.4: Електрически системи и инсталации 2016-04-05 09:52:00 Изтеглете файл
Том 5: Технически спецификации. Част 5.5: Слаботокови системи 2016-04-05 09:51:00 Изтеглете файл
Том 5: Технически спецификации. Част 5.6: Контактна мрежа 2016-04-05 09:50:00 Изтеглете файл
Том 5: Технически спецификации. Част 5.7: Технологична част - Променена 2016-04-05 09:48:00 Изтеглете файл
Том 6: Изисквания на Възложителя. Осигуряване на качеството 2016-04-05 09:45:00 Изтеглете файл
Проект: 1. Геоложки и хидрогеоложки проучвания 2016-04-04 16:28:00 Изтеглете файл
Проект: 2. Генерален план 2016-04-04 16:28:00 Изтеглете файл
Проект: 3. Геодезия и трасировъчен план 2016-04-04 16:26:00 Изтеглете файл
Проект: 4. Пътни работи и вертикална планировка 2016-04-04 16:25:00 Изтеглете файл
Проект: 5. Архитектура 2016-04-04 16:25:00 Изтеглете файл
Проект: 6. Конструкции 2016-04-04 16:24:00 Изтеглете файл
Проект: 7. Релсов път 2016-04-04 16:23:00 Изтеглете файл
Проект: 8. Контактна мрежа и Електрозахранване на контактна мрежа 2016-04-04 16:22:00 Изтеглете файл
Проект: 8.1. В и К на ремонтно и гаражно хале 2016-04-04 16:21:00 Изтеглете файл
Проект: 9. В и К на административна сграда 2016-04-04 16:20:00 Изтеглете файл
Проект: 10. Отопление, вентилация и климатизация 2016-04-04 16:19:00 Изтеглете файл
Проект: 11. Технологична част 2016-04-04 16:18:00 Изтеглете файл
Проект: 12. Вътрешни електрически инсталации НН 2016-04-04 16:17:00 Изтеглете файл
Проект: 13. Външно осветление 2016-04-04 16:16:00 Изтеглете файл
Проект: 14. Електрозахранване и ТПС - ТПС 2016-04-04 16:15:00 Изтеглете файл
Проект: 15. Електрозахранване и ТПС - Кабелни връзки 10 kV 2016-04-04 16:13:00 Изтеглете файл
Проект: 16. Слаботокови системи - том 1 2016-04-04 16:12:00 Изтеглете файл
Проект: 16.1. Слаботокови системи - том 2 2016-04-04 16:11:00 Изтеглете файл
Проект: 17.1. Площадкова газопроводна мрежа 2016-04-04 16:10:00 Изтеглете файл
Проект: 17.2. Реконструкция на площадкови ВиК мрежи 2016-04-04 16:09:00 Изтеглете файл
Проект: 17.3. Реконструкция на площадкови ВиК мрежи. Отводняване 2016-04-04 16:08:00 Изтеглете файл
Проект: 17.4. Реконструкция на кабели СН, НН и трафопост 2016-04-04 16:06:00 Изтеглете файл
Проект: 18. План за безопасност и здраве /ПБЗ/ 2016-04-04 16:04:00 Изтеглете файл
Проект: 19. Пожарна безопасност 2016-04-04 16:03:00 Изтеглете файл
Проект: 20. Енергийна ефективност 2016-04-04 16:02:00 Изтеглете файл
Проект: 21. Изграждане на сгради и съоръжения, засегнати от строителството на метродепото - променен 2016-04-04 15:57:00 Изтеглете файл