Февруари 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   

00423 - 2014 - 0013 Реконструкция на бул."Александър Малинов" от бул."Андрей Сахаров" до бул."Цариградско шосе"

Поръчката е за изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с реконструкцията на бул. „Александър Малинов“ в участъка от бул. „Андрей Сахаров“ до бул. „Цариградско шосе“.
    Понастоящем в цитирания участък бул. „Александър Малинов“ е с две пътни платна по две ленти в посока, разделени със средна зелена разделителна ивица. Широчината на пътните ленти е средно 7,50м, а разделителната ивица – 4,50м.
С реконструкцията се предвижда бул. „Александър Малинов“ да стане с две пътни платна с по три пътни ленти в посока /2х3,00 +1х3,25/ и разделителна ивица от 1,20м. Тротоарите са проектирани с широчина по 3,00м, при автобустните спирки - по 4,50м.
     В участъка от бул. „Андрей Сахаров“ до бул. „Цариградско шосе“ бул. „Александър Малинов“ се пресича от две напречни улици, където кръстовищата са на едно ниво – бул. „Андрей Сахаров“ и ул. „Анна Ахматова“. Настоящият проект предвижда рехабилитация на пътните платна в обхвата на кръстовището, изграждане на нови бордюри и вертикална планировка.
    За реконструкцията на участъка от бул. „Александър Малинов“, предмет на поръчката, са разработени Технически проекти по част „Пътни работи“ и част „Улично осветление“, придружени с подробни количествени сметки и Технически спецификации, неразделна част от документацията за участие.

 

Обявление

17.10.2014 16:18:00