Май 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Документация за участие

Заглавие Дата Файл
Том 1: Указания към участниците 2016-01-07 15:58:00 Изтеглете файл
Том 1: Приложение 1 - Съдържание на офертата 2016-01-07 15:55:00 Изтеглете файл
Том 1: Приложение 2 - Образци 2016-01-07 15:54:00 Изтеглете файл
Том 1 А: Обща информация за проекта 2016-01-07 15:51:00 Изтеглете файл
Том 2: Договор 2016-01-07 15:50:00 Изтеглете файл
Том 3: Ценова оферта -Титул 2016-01-07 15:49:00 Изтеглете файл
Том 3: Ценова оферта 2016-01-07 15:39:00 Изтеглете файл
Том 4 А: Общи изисквания на Възложителя 2016-01-07 15:27:00 Изтеглете файл
Том 4 Б: Функционални изисквания на Възложителя 2016-01-07 15:25:00 Изтеглете файл
Том 5: Технически спецификации: Част 5.1: Архитектура и строителство 2016-01-07 15:19:00 Изтеглете файл
Том 5: Технически спецификации: Част 5.2: Архитектура и строителство 2016-01-07 15:18:00 Изтеглете файл
Том 5: Технически спецификации: Част 5.3: Релсов път 2016-01-07 15:17:00 Изтеглете файл
Том 5: Технически спецификации: Част 5.4: Електрически системи и инсталации 2016-01-07 15:16:00 Изтеглете файл
Том 5: Технически спецификации: Част 5.5: Система за контрол и таксуване на пътниците 2016-01-07 15:13:00 Изтеглете файл
Том 5: Технически спецификации:Част 5.6: Телекомуникации 2016-01-07 15:12:00 Изтеглете файл
Том 5:Технически спецификации: Част 5.7: Контактна мрежа 2016-01-07 15:10:00 Изтеглете файл
Том 6: Изисквания на Възложителя. Осигуряване на качеството 2016-01-07 15:04:00 Изтеглете файл
Проект: 1.1. Геоложки и хидрогеоложки проучвания - извадка 2016-01-07 14:40:00 Изтеглете файл
Проект: 2. Общи 2016-01-07 14:35:00 Изтеглете файл
Проект: 2.1. Трасе и профил 2016-01-07 14:29:00 Изтеглете файл
Проект: 2.2. Архитектура 2016-01-07 14:27:00 Изтеглете файл
Проект: 2.3. Конструкции 2016-01-07 14:24:00 Изтеглете файл
Проект: 3.1. Релсов път 2016-01-07 14:21:00 Изтеглете файл
Проект:3.2. Контактна мрежа 2016-01-07 14:20:00 Изтеглете файл
Проект: 3.3. Водоснабдяване и канализация /В и К/ 2016-01-07 14:17:00 Изтеглете файл
Проект: 3.4. Отопление, вентилация и климатизация /ОВ и К/ 2016-01-07 14:15:00 Изтеглете файл
Проект: 3.5. Тягово-понизителни станции /ТПС/ 2016-01-07 14:13:00 Изтеглете файл
Проект: 3.6. Електроинсталации 2016-01-07 14:11:00 Изтеглете файл
Проект: 3.7. Телекомуникации. 2016-01-07 14:07:00 Изтеглете файл
Проект:3.8. Система за контрол и таксуване на пътниците 2016-01-07 13:45:00 Изтеглете файл
Проект: 3.9.1.Реконструкция на инфраструктурата. В и К 2016-01-07 13:41:00 Изтеглете файл
Проект: 3.9.2 - 3.9.4. Реконструкция на инфраструктурата. Електро, Тролейбусна контактна мрежа,Улично осветление 2016-01-07 13:37:00 Изтеглете файл
Проект: 4.1. Проект за безопасност и здраве /ПБЗ/ 2016-01-07 13:35:00 Изтеглете файл
Проект: 5.1. Връзка на трети метродиаметър с държавната железопътна мрежа - Ситуация, Трасе и геодезическо заснемане 2016-01-07 13:31:00 Изтеглете файл