Февруари 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   

Договор №114/2013 - Проект за разширение на метрото в София I метродиаметър: Участък от МС13 до МС!6:Участък от км 17 до МС16 (Бизнес парк в Младост IV)

Предмет на договора: Проект за разширение на маетрото в София, I метродиаметър, етап III, ЛОТ 2: Участък от МС 13 (Младост I, км 15+450) до МС 16 (Бизнес парк в Младост IV, км 18+070):

Обособена позиция №2: Участък от км 17 +000 до МС 16 (Бизнес парк в Младост IV, км 18+070)

Изпълнител: Обединение " ГЕОМЕТРО Б.П."

Дата на сключване: 28.03.2013г.

Ред за избор на изпълнител: Открита процедура по ЗОП.

Срок на изпълнение на договора: 24 месеца след започване на СМР.

Първоначална стойност на договора: 31 489 458 лева без ДДС ( 37 787 349,60 лева с ДДС)