Февруари 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   

Договор №119/2013 - Участък от МС13 (Младост I) до МС16 (Бизнес парк в Младост IV): Участък от МС13 до км 17+0,00

Предмет на договора: Проект за разширение на метрото в София, I метродиаметър, етап III, ЛОТ 2: Участък от МС 13 (Младост I) до МС 16 (Бизнес парк в Младост IV):

Обособена позиция №1: Участък от МС13 (Малдост I, км 15+450) до км 17+0,00

Изпълнител: Обединение "МЕТРО БИЛД МЛАДОСТ" 

Дата на сключване: 29.03.2013г.

Ред за избор на изпълнител: Открита процедура по ЗОП

Срок на изпълнение на договора: 24 месеца от датата на започване на СМР

Първоначална стойност: 53 899 104,98 лв. без ДДС /64 678 925 лв. с ДДС/