Април 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Договор №141/2013 - Програмно-техническо обслужване на СУСОД на метротрасета от МС-10 до МС-13 и МС Обеля

Предмет на договора: Програмно - техническо обслужване на система за управление, сигнална охрана и контрол на достъпа (СУСОД) на метротрасета от МС-10 до МС-13 и МС "Обеля".

Изпълнител: "Тел-Си Телекомуникационни системи" ЕООД

Дата на сключване: 23.04.2013г.

Ред за избор на изпълнител: Открита процедура по ЗОП.

Срок на действие на договора: 3 години.

Първоначална стойност на договора: 162 000 лв. без ДДС /194 400 лв. с ДДС/