Януари 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Договор №147/2014 - Програмно-техническо обслужване на система за управление, сигнална охрана и контрол на достъпа

Предмет на договора: Програмно - техническо обслужване на система за управление, сигнална охрана и контрол на достъпа (СУСОД) в депо "Обеля"

Изпълнител: "Тел-Си Телекомуникационни системи" ЕООД

Дата на сключване: 01.08.2014г.

Ред за избор на изпълнител: Договаряне без обявление по чл.103, ал.2, т.1 от ЗОП.

Срок на договора: 36 месеца.

Първоначална стойност на договора: 150 000 лв. без ДДС  /180 000 лв. с ДДС/.