Октомври 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Договор №190/2012 - Участък от бул.Цариградско шосе (МС19) -ж.к. Дружба-Летище София(МС23): Участък от МС19 до края на МС20

Предмет на договора: Проект за разширение на метрото в София: II етап, Iдиаметър; Участък от бул. "Цариградско шосе" (МС 19) - ж.к. Дружба - Летище София (МС 23):

Обособена позиция №1: Участък от бул. "Цариградско шосе" (МС19) км. 2+138,9  до  км. 3 + 184,9 (края на МС20)

Изпълнител: Обединение "Станилов - Метропроект"

Дата на сключване: 16.08.2012 г.

Ред за избор на изпълнител: Открита процедура по ЗОП.

Срок на изпълнение на договора: 28 месеца след започване на СМР.

Първоначална стойност на договора: 23 456 789 лв. без ДДС /28 148 146,80 лв. с ДДС/.