Ноември 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Договор №191/2012 - Участък бул.Цариградско шосе (МС19) - ж.к. Дружба - Летище София (МС23): Участък края на МС20 до ул. Поручик Неделчо Бончев

Предмет на договора: Разширение на метрото в София, II етап, I диаметър: Участък бул. "Цариградско шосе" (МС 19) - ж.к. Дружба - Летище София (МС 23):

Обособена позиция №2: Участък от км 3+184,90 (края на МС20) до ул. "Поручик Неделчо Бончев" км 5+010,00

Изпълнител: Обединение "МЕТРО ДРУЖБА" ДЗЗД

Дата на сключване: 17.08.2012 г.

Ред за избор на изпълнител: Открита процедура по ЗОП

Срок за изпълнение на договора: 28 месеца от датата на започване на СМР

Първоначална стойност: 63 663 870,75 лв. без ДДС /76 396 644,90 лв. с ДДС/