Ноември 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Договор №25/2013 - Осигуряване на медицинско обслужване на персонала на Метрополитен ЕАД

Предмет на договора: Осигуряване на медицинско обслужване на персонала на "Метрополитен" ЕАД по задание на възложителя.

Изпълнител: „Амбулатория за специализирана медицинска извънболнична помощ – Медицински център Св. Панталеймон” ЕООД

Дата на сключване: 01.02.2013 г.

Ред за избор на изпълнител: Открита процедура по ЗОП.

Срок на изпълнение на договора: 3 години.

Първоначална стойност на договора: 1 090 440 лв. без ДДС.