Октомври 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Договор №268/2012 - Участък бул Цариградско шосе (МС19) - ж.к. Дружба - Летище София (МС23): Участък от ул. Поручик Неделчо Бонев до Летище София (МС23)

Предмет на договора: Проект за разширение на метрото в София, участък бул. "Цариградско шосе" (МС19) - ж.к. Дружба - -Летище София (МС23)

Обособена позиция №3: Участък от ул. "Поручик Неделчо Бонев" до Летище София (МС23)

Изпълнител: Обединение "МЕТРО СИФЕР"

Дата на сключване: 12.10.2012 г.

Ред за избор на изпълнител: Открита процедура по ЗОП

Срок на изпълнение на договора: 28 месеца, считано от 05.11.2012г.

Първоначална стойност: 48 954 969,86 лв. без ДДС / 58 745 963,83 лв. с ДДС/