Януари 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Договор №291/2012 - Въоръжена физическа охрана на обекти на територията на депо Обеля

Предмет на договора: Въоръжена физическа охрана на обекти на "Метрополитен" ЕАД, разположени на територията на депо "Обеля".

Изпълнител: "БАТ Секюрити" ЕООД

Дата на сключване: 01.11.2012 г.

Ред за избор на изпълнител: Открита процедура по ЗОП (УИН 00423-2012-0007)

Срок на действие на договора: 3 години.

Първоначална стойност на договора: 645 840 лв. с ДДС.