Октомври 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Договор №351/2013 - Инженер-консултант за обект: Участък от МС"Джеймс Баучър" (МСII-11) до МСII-12 с линеен пункт след нея

Предмет на договора: Инженер-консултант за обект: Проект за разширение на метрото в София, II метролиния: Участък от МС "Джеймс Баучър" (МС II-1, км 10+452) до МС II-12 с линеен пункт след нея (км 11+752)

Изпълнител: ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ МИК"

Дата на сключване: 15.11.2013 г.

Ред за избор на изпълнител: Открита процедура по ЗОП

Срок за изпълнение на договора: 37 месеца от датата на започване

Първоначална стойност на договора: 196 000 лв. без ДДС /235 200 лв. с ДДС/