Ноември 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Договор №352/2013 - Проект за оптимизация на маршрутите на наземния градски транспорт след реализация на отделните етапи от разширението на метрото

Предмет на договора: Проект за оптимизация на маршрутите на наземния градски транспорт след реализация на отделните етапи от разширението на метрото в София.

Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ "ТРАНСПРО - ИНФРА"

Номер на обществената поръчка в РОП: 00423-2013-0012

Дата на сключване: 14.11.2013 г.

Ред за избор на изпълнител: Открита процедура по ЗОП.

Срок за изпълнение на договора: 10 месеца

Първоначална стойност на договора: 229 000 лв. без ДДС (274 800 лв. с ДДС)