Март 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Договор №36/2013 - Сключване задължителна застраховка Злополука на пътниците в в обществения превоз - метро

Предмет на договора: Предоставяне на застрахователни услуги - сключване на задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в обществения транспорт - метро.

Изпълнител: "ЗАД ВИКТОРИЯ" АД

Дата на сключване: 22.01.2013 г.

Ред за избор на изпълнител: Открита процедура по ЗОП

Срок за изпълнение на договора: 2 години

Първоначална стойност на договора: не е обявена