Януари 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Договор №405/2012 - Доставка на природен газ за корпус 3 в депо Обеля

Предмет на договора: Доставка на природен газ за сградите на депо "Обеля" с адрес гр.София, ул. "Обелско шосе"№11 по обособени позиции: Обособена позиция №3: Доставка на природен газ за корпус 3 в депо "Обеля".

Изпълнител: "Софиягаз" ЕАД

Дата на сключване: 27.12.2012г.

Ред за избор на изпълнител: Договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП.

Срок за изпълнение на договора: до 31.12.2015г.

Първоначална стойност на договора: не е обявена.