Октомври 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Договор №420/2013 - Доставка на природен газ за Корпус 1, хале 1 в депо Обеля

Предмет на договора: Доставка на природен газ за Корпус 1, хале 1 на депо "Обеля" с адрес: гр.София, ул. "Обелско шосе"№11

Изпълнител: "Софиягаз" ЕАД

Дата на сключване: 19.12.2013г.

Ред за избор на изпълнител: Договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП.

Срок за изпълнение на договора: до 31.12.2015г.

Първоначална стойност на договора: не е обявена.