Януари 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Договор №50/2014 - Доставка /покупка/ на ел. енергия по свободно договорени цени

Предмет на договора: Доставка /покупка/ на ел. енергия по свободно договорени цени за нуждите на "Метрополитен"ЕАД и участие в стандартна балансираща група.

Изпълнител: "ЧЕЗ ТРЕЙД България" ЕАД

Дата на сключване: 28.02.2014 г.

Ред за избор на изпълнител: Открита процедура по ЗОП.

Срок на изпълнение на договора: 3 години, считано от регистрация на първа заявка.

Първоначална стойност на договора: не е обявена.