Февруари 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   

Договор №68/2014 - Доставка на резервни части за службите Ел.снабдяване, Ел.механика и ЖП и ИС

Предмет на договора: Доставка на резервни части, оборудване, измервателна техника и материали за службите „Електроснабдяване”, „Електромеханика” и „ЖП и ИС” за 2013 г. по приложени спецификации

Изпълнител: "АТКО ТРЕЙД" ЕООД

Дата на сключване: 01.04.2014г.

Ред за избор на изпълнител: Открита процедура по ЗОП.

Срок за изпълнение на договора: 6 месеца. С допълнително споразумение е удължен  на 10 месеца.

Първоначална стойност на договора: 2 098 260 лв. без ДДС /2 517 912 лв. с ДДС/.