Ноември 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Договор №69/2013 - Отпечатване на ценни образци - ролкови билети за метро

Предмет на договора: Отпечатване на ценни образци - ролкови билети за метро за нуждите на "Метрополитен" ЕАД.

Изпълнител: "ДЕМАКС" АД

Дата на сключване: 20.02.2013г.

Ред на избор на изпълнител: Открита процедура по ЗОП

Срок на действие на договора: 2 години

Първоначална стойност на договора: не е обявена