Март 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Договор №69/2014 - Осигуряване на достъпност и благоустрояване на прилежащи площи по бул. Кръстьо Пастухов

Предмет на договора: Проект за разширение на метрото в София; III етап - I диаметър; Участък бул. "Цариградско шосе" /МС19/ - ж.к. Дружба - Летище София /МС23/

Подобект: Осигуряване на достъпност и благоустрояване на прилежащи площи по бул. "Кръстьо Пастухов"

Изпълнител: "Техномашпрогрес" ООД

Дата на сключване: 01.04.2014 г.

Ред за определяне на изпълнител: Открита процедура по ЗОП.

Срок на изпълнение на договора: до 30.09.2014г.

Първоначална стойност на договора: 343 908,88 лв. без ДДС./412 690,66 лв. с ДДС/