Ноември 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Договор №92/2014 -Доставка на резервни части, измервателна апаратура и материали за метровагони и за служба АТДВ и СВ

Предмет на договора: Доставка на резервни части, измервателна апаратура и материали за метровагони тип 81-717 и 84-740 и резервни части, материали и измервателна техника за служба "АТДВ и СВ" за 2013 г. по приложени спецификации.

Изпълнител: "Транспортна Автоматика" ЕООД.

Дата на сключване: 09.05.2014г.

Ред за избор на изпълнител: Открита процедура по ЗОП.

Срок на действие на договора: 10 месеца.

Първоначална стойност на договора: 5 304 110,63 лв. без ДДС /6 364 932,76 лв. с ДДС/