Февруари 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   

Договор №72/2014 - Подмяна на разпределителна уредба РУ +825VDC на ТПС 18 депо "Обеля" съгласно одобрено от възложителя техническо задание

Предмет на договора: Подмяна на разпределителна уредба "РУ +825VDC" на ТПС 18 депо "Обеля" съгласно одобрено от възложителя техническо задание

Изпълнител: "БИ-ПАУЪР" АД

Дата на сключване на договора: 04.04.2014г.

Ред за избор на изпълнител: Открита процедура по ЗОП

Срок на действие на договора: 8 месеца

Първоначална стойност на договора: 399 596,10 лева без ДДС /479 515,32 лв. с ДДС/