Януари 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Договор №28/2014 - Сервизно абонаментно поддържане на система за контрол на достъпа и таксуване на пътници. Обособена позиция №2

Предмет на договора: Сервизно абонаментно поддържане на система за контрол на достъпа и таксуване на пътници в Софийския метрополитен по обособени позиции:

Обособена позиция №2:Сервизно обслужване на следните програмно технически компоненти на системата: поддържане на принтери за издаване на бар-код билети, система за антивирусна защита и TCP/IP свързаност към преносна среда.

Изпълнител: "КЛУБФЕРБАНД-ИТА" ООД

Дата на сключване: 30.01.2014г.

Ред за избор на изпълнител: Открита процедура по ЗОП.

Срок на договора: 3 години.

Първоначална стойност на договора:131 758,20 лева без ДДС /158 109,84 лв. с ДДС/

Допълнително споразумение №109/20.05.2014г: Стойност на договора: 107 602,53 лева без ДДС /129 123,04 лв. с ДДС/