Октомври 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Договор №144/2013 - Охрана от полицейски органи на метростанциите от Първи и Втори метродиаметър

Предмет на договора: Охрана от полицейски органи  на метростанциите от Първи и Втори метродиаметър,поименноописани в Приложение №1 и съгласно техническо задание на Възложителя.

Изпълнител: СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Дата на сключване: 30.04.2013г.

Допълнително споразумение No141/17.07.2014 г.

Ред за избор на изпълнител: Договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП.

Срок на изпълнение на договора: 4 години, считано от 01.05.2013г.

Първоначална стойност на договора: не е обявена.