Юни 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

00423-2017-0006 Поддържане и ремонтиране на 53 бр. ескалатори и 46 бр. асансьори при метростанции от втори метродиаметър ,в т. ч. доставка и монтаж на резервни части, по обособени позиции

"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.1, т.3, буква „б” от Закона за обществени поръчки (ЗОП) провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Поддържане и ремонтиране на 53 броя ескалатори и 46 броя асансьори при метростанции от втори метродиаметър, в т.ч. доставка и монтаж на резервни части, по обособени позиции:

Обособена позиция №1 – 53 броя ескалатори

 Обособена позиция №2 – 46 броя асансьори ".

Обявление

13.03.2017 13:46:12

Документация

14.03.2017 13:56:22