Процедури по ЗОП до 2019 г.

00423-2017-0008 Сервизно абонаментно поддържане на система за контрол на достъпа и таксуване на пътници в софийския метрополитен по обособени позиции

15.03.2017 15:35:57

ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СЕРВИЗНО АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И ТАКСУВАНЕ НА ПЪТНИЦИ В СОФИЙСКИЯ МЕТРОПОЛИТЕН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 - Поддържане на преносна среда; поддържане и актуализация на бази данни, софтуер, фърмуер и хардуер и поддържане на определени, свързани с контрола на достъпа, механични и електро-механични съоръжения. Обособена позиция №2 - Поддържане на принтери за издаване на баркод-билети, автомати за издаване на баркод-билети, система за антивирусна защита и TCP/IP-свързаност към преносна среда.

00423-2017-0007 Предоставяне на застрахователни услуги за срок от две години по обособени позиции

15.03.2017 15:16:28

ПРОЦЕДУРА “ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ“ ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Предоставяне на застрахователни услуги за срок от две години по обособени позиции: Обособена позиция №1: Застраховка „Злополука“ на пътниците в метрото; Обособена позиция №2: Застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „КАСКО“ на моторни превозни средства, собственост на „Метрополитен“ ЕАД, по приложени списъци