Декември 2021
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

00423-2016-0007 Избор на инженер–консултант за Проект за трета метролиния: Проектиране и строителство на метродепо Земляне, метроучастък от км. 4+320 до км. 4+950 и системи за управление от км. 4+320 до км. 11+966,34 и метродепо

Настоящата поръчка е за избор на изпълнител на инженерно-консултантски услуги за:
Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния – Бул. „Ботевградско Шосе” - бул. "Владимир Вазов" - Централна градска част – жк "Овча Купел" - Първи етап със следните подобекти:
1) Проектиране и строителство по всички проектни части на метродепо "Земляне" за техническа поддръжка и престой на подвижния състав за трета метролиния;
2) Проектиране и строителство по всички проектни части на подземен метроучастък от км.4+320 до км.4+950 с една подземна метростанция, включително служебна ж.п. връзка;
3) Проектиране и изпълнение на системи за управление на подвижния състав в метроучастък от км.4+320 до км.11+966,34 и метродепо "Земляне", както следва:

Система за телекомуникационно управление на влаковото движение (СВТС);
Транспортно-комуникационна система;
Интегрирана радио-комуникационна система;
SCADA система за централизиран контрол и управление на тяговото електрозахранване;
Система за автоматични перонни преградни врати (САППВ).
Опция: Към обществената поръчка е предвидена възможност за възлагане на инженерно-консултантски услуги и за ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ – БУЛ. „БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ” – БУЛ. „ВЛАДИМИР ВАЗОВ” – ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ – ЖК „ОВЧА КУПЕЛ”; ВТОРИ ЕТАП - ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА УЧАСТЪК ОТ КМ.11+966,34/11+941,33/ ДО КМ.15+746,37 С ЧЕТИРИ МЕТРОСТАНЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Участък от км 11+941,33 до км 14+277,56 с две подземни метростанции
II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Участък от км 14+277,56 до км 15+749,00 с две подземни метростанции
и Системи за управление на метровлаковете от км 11+966,34 до км 15+749,00 с четири метростанции, в това число бордово оборудване за метровлаковете.