00423-2017-0020 Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника,по обособени позиции.

Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали по приложена Техническа спецификация.

Обособена позиция № 2: Доставка на папки и кламери,включени в Списъка на стоките и услугите по чл.12,ал.1,т.1 от ЗОП.

Обособена позиция № 3: Доставка на консумативи за печатащи устройства с марка HP по приложена Техническа спецификация.

Обособена позиция № 4: Доставка на консумативи за печатащи устройства с марка XEROX,BROTHER,SAMSUNG,CANON,EPSON,LEXMARK по приложена Техническа спецификация и други марки печатащи устройства.

 

Обявление

07.08.2017 13:41:26