00423-2017-0021 Поддържане и ремонтиране на 18 броя ескалатори и 11 броя асансьори на метростанции от първи метродиаметър в т.ч. доставка и монтаж на резервни части по обособени позиции

Обявление

09.08.2017 10:30:32