Документация за участие

Заглавие Дата Файл
Документация - указания 2017-08-09 10:42:31 Изтеглете файл
Приложение 1.1 : Техническа спецификация за обособена позиция № 1 2017-08-09 10:39:06 Изтеглете файл
Приложение 1.2 : Техническа спецификация за обособена позиция № 2 2017-08-09 10:36:34 Изтеглете файл
Приложение 2 : Образци 2017-08-09 10:35:26 Изтеглете файл
Приложение 3.1 : Проект на договор за обособена позиция № 1 2017-08-09 10:33:49 Изтеглете файл
Приложение 3.2 : Проект на договор за обособена позиция № 2 2017-08-09 10:31:36 Изтеглете файл