00423-2017-0028 Подмяна на Разпределителна уредба (РУ) 0,4 kV в Тягово понизителна станция (ТПС) 18 в депо "Обеля" на "Метрополитен"ЕАД

Обявление

17.10.2017 14:55:13