Документация за обществена поръчка

Заглавие Дата Файл
Документация - указания 2017-10-17 15:16:59 Изтеглете файл
Приложение 1: Техническа спецификация 2017-10-17 15:15:38 Изтеглете файл
Приложение 2: Образци 2017-10-17 15:14:41 Изтеглете файл
Приложение 3: Проект на договор 2017-10-17 15:13:45 Изтеглете файл