00423-2017-0027 Подмяна на основен и резервен сървър на транспортно-комуникационна система OTN. Актуализация на базовото програмно осигуряване (firmware) на оборудването на OTN за деветнадесет метростанции и ЦДП.

Обявление

17.10.2017 14:41:14