Юни 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

00423-2017-0003 Доставка на резервни части за метровагони серии 81-717/714 и 81-740/741 и резервни части за железопътно оборудване (осигурителна техника) за АТДВ, съгласно приложени спецификации по обособени позиции

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на резервни части за метровагони серии 81-717/714 и 81-740/741 и резервни части за железопътно оборудване (осигурителна техника) за АТДВ, съгласно приложени спецификации по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Доставка на резервни части за метровагони серии 81-717/714 и 81-740/741, съгласно приложени спецификации;

Обособена позиция №2: Доставка на резервни части за железопътно оборудване (осигурителна техника) за АТДВ, съгласно приложени спецификации

Обявление

23.02.2017 10:40:42