00423-2017-0019 Програмно техническо обслужване на Системата за управление,сигнална охрана и контрол на достъпа на метротрасетата от МС "ФР. Ж. Кюри" до МС "Младост - 1", от МС "Обеля" до МС "Ломско шосе", депо "Обеля"и ЦДП на Софийския метрополитен

Обявление

20.06.2017 13:29:41