Декември 2021
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

00423 - 2016 - 0008 Проект за разширение на метрото в София: Трета метролиния – Втори етап – Участък от км. 11+966,4 /11+941,33/ до км. 15+749,00 с четири метростанции

Настоящата поръчка обхваща работно проектиране по всички проектни части, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на участък от ІІІ-та метролиния, съгласно изискванията на Възложителя.  Общата дължина на участъка е 3805 м. По трасето се изграждат четири подземни метростанции - МС15, МС16, МС17 и МС18. В участъка на трасето между МС15 и МС16 е предвидена вентилационна уредба. В началото на участъка, в зоната на метродепо „Земляне”, метротрасето минава по естакада, пресича надземно р. „Владайска” и след това посредством рампа влиза в тунел. В Идейния проект на Възложителя изпълнението на тунела се предвижда да се извърши по открит способ от ул. „Овча Купел” до МС16 и по тунелен способ от МС16 до МС18.

Обществената поръчка е  разделена на две обособени позиции:

Първа обособена позиция - Участък от км 11+941,33 до км 14+277,56 с дължина 2336,23м и 2 /две/ подземни метростанции.

Втора обособена позиция -  Участък от км 14+277,56 до км 15+749,00 с дължина 1471,44м, 2 /две/ подземни метростанции и ж.п. спирка.

Обявление

11.07.2016 10:47:00