Май 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Документация за участие

Заглавие Дата Файл
Том1: Указания към участниците - променен 2016-07-27 10:18:00 Изтеглете файл
Том 1: Указания към участниците 2016-07-11 14:03:00 Изтеглете файл
Том 1: Приложение - Образци 2016-07-11 14:02:00 Изтеглете файл
Том 1А: Обща информация за проекта 2016-07-11 13:59:00 Изтеглете файл
Том 2: Проект на договор 2016-07-11 13:58:00 Изтеглете файл
Том 3А: Ценова оферта за Обособена позиция №1 2016-07-11 13:57:00 Изтеглете файл
Том 3Б: Ценова оферта за Обособена позиция №2 2016-07-11 13:56:00 Изтеглете файл
Том 4А: Изисквания на Възложителя. Общи изисквания на Възложителя 2016-07-11 13:53:00 Изтеглете файл
Том 4Б: Изисквания на Възложителя. Функционални изисквания на Възложителя 2016-07-11 13:52:00 Изтеглете файл
Том 5: Част 5.1: Технически спецификации - Архитектура и строителство 2016-07-11 13:50:00 Изтеглете файл
Том 5: Част 5.2: Технически спецификации - Архитектура и строителство 2016-07-11 13:49:00 Изтеглете файл
Том 5: Част 5.3: Технически спецификации - Релсов път 2016-07-11 12:08:00 Изтеглете файл
Том 5: Част 5.4: Технически спецификации - Електрически системи и инсталации 2016-07-11 12:07:00 Изтеглете файл
Том 5: Част 5.5: Технически спецификации - Система за контрол и таксуване на пътниците 2016-07-11 12:06:00 Изтеглете файл
Том 5: Част 5.6: Технически спецификации - Телекомуникации 2016-07-11 12:05:00 Изтеглете файл
Том 5: Част 5.7: Технически спецификации - Контактна мрежа 2016-07-11 12:03:00 Изтеглете файл
Том 6: Изисквания на Възложителя.Осигуряване на качеството 2016-07-11 11:58:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Геоложки и хидрогеоложки проучвания 2016-07-11 11:54:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Трасе и профил 2016-07-11 11:52:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Конструкции участък Метродепо- МС 15 2016-07-11 11:49:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Архитектура и конструкции МС 15 2016-07-11 11:47:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Архитектура и конструкции МС 15 - МС 16 2016-07-11 11:44:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Конструкции МС 16 - МС 17 2016-07-11 11:42:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Архитектура МС 17 2016-07-11 11:41:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Конструкции МС 17 2016-07-11 11:39:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Конструкции участък МС 17 - МС 18 2016-07-11 11:37:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Архитектура МС 18 2016-07-11 11:35:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Конструкции МС 18 2016-07-11 11:33:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Релсов път 2016-07-11 11:31:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Контактна мрежа 2016-07-11 11:30:00 Изтеглете файл
Идеен проект: ВиК МС 15 и МС 16 2016-07-11 11:28:00 Изтеглете файл
Идеен проект: ВиК МС 17 и МС 18 2016-07-11 11:26:00 Изтеглете файл
Идеен проект: ОВиК МС 15 2016-07-11 11:24:00 Изтеглете файл
Идеен проект: ОВиК МС 16 2016-07-11 11:23:00 Изтеглете файл
Идеен проект: ОВиК МС 17 и МС 18 2016-07-11 11:21:00 Изтеглете файл
Идеен проект :Електроинсталации МС 14 - МС 16 2016-07-11 11:17:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Електроинсталации МС 16 - МС 18 2016-07-11 11:14:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Слаботокови системи МС 15 - Том І 2016-07-11 11:13:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Слаботокови системи МС 15 - Том ІІ 2016-07-11 11:11:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Слаботокови системи МС 16 и метротрасе МС 15 - Том І 2016-07-11 11:09:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Слаботокови системи МС 16 и метротрасе МС 15 - Том ІІ 2016-07-11 11:07:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Слаботокови системи МС 17 и МС 18 2016-07-11 11:06:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Система за контрол и таксуване на пътниците МС 15 и МС 16 2016-07-11 11:04:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Система за контрол и таксуване на пътниците МС 17 и МС 18 2016-07-11 11:02:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Реконструкции МС 15 2016-07-11 10:59:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Реконструкции МС 16 2016-07-11 10:57:00 Изтеглете файл
Идеен проект: Реконструкции МС 17 и МС 18 2016-07-11 10:54:00 Изтеглете файл
Идеен проект: ПБЗ МС 15,МС 16, МС 17 и МС 18 2016-07-11 10:52:00 Изтеглете файл
Идеен проект: ЖП спирка при МС 18 2016-07-11 10:49:00 Изтеглете файл