00423-2017-0029 Подмяна на амортизирана хидроизолация на покрива на основен склад за оборудване на "Метрополитен" ЕАД,находящ се на ул. "Обелско шосе" № 25